ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

                                                                                          Τμήμα Παραγωγής

Διευθυντής: Μανώλης Σκούρης                              Μανώλης Σκούρης

Υποδιευθύντρια: Στέλλα Σταυρουλάκη                Στέλλα Σταυρουλάκη

(Υπεύθυνη Αρχαιολογικής Μελέτης)

 

 Υποδιευθύντρια: Νίνα Γιαννακοπούλου            Νίνα Γιαννακοπούλου

(Υπεύθυνη Τεχνολογικών Εφαρμογών)