ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                                                                                        Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Διευθύντρια: Κέλλυ Πετρίδη                                 Κέλλυ Πετρίδη

Βοηθός: Θάνος Γράψας                                           Θάνος Γράψας

Βοηθός: Λίλλη Σμιτ – Γογγάκη                               Λίλλη Σμιτ