ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

                                                                                       Τμήμα Μάρκετίνγκ

Διευθύντρια: Ιωάννα Καρτάλη                            Ιωάννα Καρτάλη

Υποδιευθύντρια: Κλεοπάτρα Οικονομίδου      Κλεοπάτρα Οικονομίδου

Βοηθός: Ιωάννα Μπουρνάζου                              Ιωάννα Μπουρνάζου