ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                 Τμήμα Οικονομικών

Διευθύντρια: Νάνσυ Κόντη                            Νάνσυ Κόντη

Υποδιευθύντρια: Κατερίνα Μαραγκού       Κατερίνα Μαραγκού

Βοηθός: Δημήτρης Παπαδιάς                         Δημήτρης Παπαδιάς