ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διευθύντρια: Μάιρα Δρυμούση                        Μάιρα Δρυμούση