ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

                                                                                      ΤμήμαΠωλήσεων

Διευθύντρια: Πένυ Ποζιού                                   Πένυ Ποζιού

Υποδιευθυντής: Αλέξανδρος Αναστασιάδης    Αλέξανδρος Αναστασιάδης

Βοηθός: Θεοδώρα Λαγογιάννη                             Θεοδώρα Λαγογιάννη

Βοηθός: Χρύσα Κώστα                                            Χρύσα Κώστα